Bruk fagfolk med våtromssertifikat til rehabilitering av ditt bad.

Det er et økende behov for renovering av bad og våtrom. Renovering og utbedring krever høy kunnskap, og bør utføres av profesjonelle. Feil utførelse kan fort bli en kostbar affære.

Bruk fagfolk med våtromssertifikat til rehabilitering av ditt bad.

Fagfolk som har gjennomgått kurs har fått opplæring i hvordan utførelsen av våtrom bør være og fått kjennskap til hvordan man best mulig bygger opp et våtrom. De mest sårbare områdene i et bad - våtrom er hvor ulike materialer møtes og overlapping mellom fag. På kurset gjennomgås dette nøye og deltakerne lærer spesielt å ta hensyn til hverandres arbeid og kjennskap til de ulike faggruppene. Våtromsnormen har angitt tekniske retningslinjer for hvordan materialer og utstyr skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrer.
Velg trygt - velg oss.....


VÅRE PROSJEKTER

Bad og vaskerom Golfhagen i Fana

Våtromsarbeid - Grieg-gaarden

Baderomsprosjekt i Bergen 1

Baderomsprosjekt i Bergen 2

Baderomsprosjekt i Bergen 3

Baderomsprosjekt i Bergen 4

Baderomsprosjekt i Bergen 5

Baderomsprosjekt i Bergen 6

Baderomsprosjekt i Bergen 7

Baderomsprosjekt i Bergen 8

Baderomsprosjekt i Bergen 10

Baderomsprosjekt i Bergen 11

Baderomsprosjekt i Bergen 12

Baderomsprosjekt i Bergen 13

Baderomsprosjekt i Bergen 14

Baderomsprosjekt i Bergen 15

Baderomsprosjekt i Bergen 16

Baderomsprosjekt i Bergen 17

Baderomsprosjekt i Bergen 18

Baderomsprosjekt i Bergen 19

Baderomsprosjekt i Bergen 20

Baderomsprosjekt i Bergen 21

Baderomsprosjekt i Bergen 22

Baderomsprosjekt i Bergen 23

Baderomsprosjekt i Bergen 24

Baderomsprosjekt i Bergen 25