Vi har lang og solid erfaring med skiferarbeid

Skifer er et solid materiale, med styrke som tåler det meste av påkjenninger. Produktet er varig, og skaper synlige effekter.

Naturstein blir brukt til
Hagemurer
Terrasser
Forblending
Skifer i trapper
Skifer i ganger

VÅRE PROSJEKTER